Data­beskyttelses­politik
Helene Havsteen, maj 2018


Dataansvarlig
Helene Havsteen
Fysioterapeut, coach og konsulent
Frem 56, 2800 Kgs. Lyngby
CVR nr.17616048
info@helenehavsteen.dk
mobil 22836013
Formål
At indsamle data, som er nødvendige for at kunne yde de aftalte behandlinger af klienter
Data
Identifikationsoplysninger: navn, adresse, telefon, e-mail, fødselsdag og CPR nummer, hvis der indberettes til sygeforsikringen danmark eller anden sygeforsikring.
Klienterne udfylder spørgeskema med helbredsoplysninger bl.a nuværende og tidligere sygdomme/symptomer, medicinforbrug, formål med behandling.
Klienter afleverer nogle gange kopier af blodprøver etc. Fra fx læge i trykt version eller sendt via sikker mail.
Opbevaring
Jeg samler alle papirer for hver klient i mapper og gemmer dem i et aflåst metalskab.
Sletning
Person oplysninger på papir slettes 5 år efter sidste konsultation i klinikken.
PC
Behandlingsprogrammer gemmes på PC harddisk og backup på ekstern harddisk. PC har kode, antivirus, firewall, og antimalware programmer. Mails lettes løbende, så der ikke ligger for mange.
Mailudbyder og netadgang via one.com / yousee
Risikovurdering
Generelt lav. I forhold til risiko for hacking af mails måske moderat jeg forsøger at begrænse mængden af data, slette mails og anvende beskyttet databehandling jf. Ovenfor.